Opakowania do sterylizacji

Dobrze zaprojektowane i wykonane oraz właściwie użyte opakowanie sterylizacyjne umożliwia prawidłową sterylizację, długotrwałe magazynowanie sterylnych artykułów oraz bezpieczne postępowanie z zapakowanymi narzędziami, aż do chwili ich zastosowania. Istotą stosowania opakowań sterylizacyjnych jest zapewnienie skuteczności wysterylizowania zapakowanego materiału, możliwość bezpiecznego przechowywania i manipulowania pakietem zawierającym sterylną zawartość oraz sposób jego otwierania. Opakowanie musi stanowić szczelną barierę dla bakterii oraz umożliwiać łatwą identyfikację zapakowanego narzędzia, spełniając jednocześnie zasady aseptyki.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania