Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje tzw. nowa matryca stawek VAT, zgodnie z którą w celu klasyfikacji towarów/usług na potrzeby VAT od 1 lipca 2020 r. należy stosować Nomenklaturę scaloną (CN) - w przypadku towarów oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług 2015 - w przypadku usług.

Cel wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT jest jeden – doprowadzenie do objęcia taką samą stawką całych grup towarowych – działów CN (z nielicznymi wyjątkami). Dlatego też zmiany stawek na niektóre towary (podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego) są nieuniknionym efektem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, wynikającym z innej budowy i systematyki CN i PKWiU.

Dotychczas na testy diagnostyczne stosowana stawka VAT wynosiła 8%. Obecnie jest to 23%. Z racji tego wszystkie produkty (nie będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534)) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępne w naszym sklepie zostały objęte stawką VAT 23%. Ceny netto pozostały bez zmian.

Komentarzy (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania