Testy do kontroli biologicznej

Kontrola biologiczna potwierdza czy zostały spełnione warunki definiujące proces sterylizacji czyli czy mikroorganizmy zostały zabite. Wskaźniki biologiczne są przeznaczone do bieżącej i okresowej kontroli skuteczności procesów, gdzie wykonawca procesów chce otrzymać jak najszybciej informacje zwrotną o nieprawidłowościach występujących w trakcie tych procesów (aby nie dopuścić do zakażeń spowodowanych użyciem niesterylnych  wyrobów).  Konstrukcja wskaźników ampułkowych zawierających spory drobnoustroju testowego i pożywkę uniemożliwia zainfekowanie wskaźnika i pożywki. 

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania